Verkoopvoorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.De prijzen gelden uitsluitend voor de handel.Voor planten in P9 gelden de prijzen per 24 stuks per soort.

- Van 1 stuk per soort wordt € 0,45 per stuk extra berekend.
- Van 2-3 stuks per soort wordt € 0,35 per stuk extra berekend.
- Van 4-6 stuks per soort wordt € 0,25 per stuk extra berekend.
- Van 7-11 stuks per soort wordt € 0,10 per stuk extra berekend.
- Van 12-23 stuks per soort wordt € 0,05 per stuk extra berekend.

Voor de planten in P11 gelden de prijzen per 15 stuks per soort.
Van 1 stuk per soort wordt € 0,45 per stuk extra berekend.
Van 2-3 stuks per soort wordt € 0,35 per stuk extra berekend.
Van 4-6 stuks per soort wordt € 0,25 per stuk extra berekend.
Van 7-11 stuks per soort wordt € 0,10 per stuk extra berekend.
Van 12-15 stuks per soort wordt € 0,05 per stuk extra berekend.

Losse foto-etiketten worden doorberekend á € 0,11 per stuk, bij bosjes van 24 stuks.
Losse foto-etiketten worden doorberekend á € 0,13 per stuk, bij minder dan 24 van één soort.
Ingestoken foto-etiketten worden door berekend á € 0,16 per stuk

De planten worden geleverd in plastic kisten, de zogenaamde veenmankisten laag en veenmankisten hoog.
Kisten worden retour genomen voor € 0,11 minder dan de gefactureerde waarde. Indien de kisten bij u afgehaald worden, wordt € 0,23 in mindering gebracht. Kapotte kisten worden niet gecrediteerd. Creditnota's omtrent retour gebrachte- of gehaalde kisten kunnen met de eerstvolgende factuur verrekend worden.

De prijzen zijn exclusief 9% BTW.
De prijzen gelden af kwekerij.
De verzending geschiedt voor rekening en risico van de koper.

Eventuele klachten binnen 8 dagen na ontvangst der goederen.

Soortechtheid wordt gegarandeerd, doch bij eventueel abuis wordt niet meer vergoed dan het gefactureerde bedrag.

Voor hergroei en bloei wordt niet ingestaan.

Onvoorziene omstandigheden als misgewas, vorstschade enz. en het naar ons oordeel niet kredietwaardig zijn van de koper ontheffen ons van de verplichting tot leveren, ook al is de order aangenomen.

Betaling binnen 30 dagen.

Na de vervaldatum wordt de dan geldende rente per maand in rekening gebracht.

Kamer van Koophandel nr. 74239813

Voorwaarden H.B.N. 1994

Adres:
Roemer 11, 2391 NP Hazerswoude-dorp
© Koetsier Vaste Planten BV. Alle rechten voorbehouden.